بیش از ۷۵ سال است که محصولات ترک لیدر به عنوان تولیدکننده پیشرو در زمینه ی ابزارهای گشتاور و ترکمترهای ظریف و تخصصی دارای اعتبار جهانی می باشد . این برند جزو مجموعه بزرگ GEDORE می باشد که طراحی ، تولید و مونتاژ محصولاتش در انگلستان و با استفاده از آخرین فن آوری روز انجام می گیرد .

 طیف تولید ترکمترهای ظریف و تخصصی ، آچار های ترکمتر ، پیچ گوشتی های ترکمتر و کالیبراسیون در این برند دیده می شود .