استانداردهای شرکت گدور ……. Gedore ISO

 • فن آوری گشتاور برای بستن پیچ ها با حساسیت بالا و مطمئن

 • استاندارهای شرکت GEDORE

 • کالیبراسیون ابزارهای گشتاور

 • سلسله مراتب کالیبراسیون

گواهی های تست کارخانه ای

 • گواهی تست آچار های گشتاور

 • انواع تنظیم شده از قبل و قابل تنظیم

 • تست آچارهای گشتاور مقیاس دار

سرویس مدرج سازی Gedore

 • مدرج سازی آچار درجه دار

 • تصحیح مقدار S

 • سرویس های تعمیرات

نکات ایمنی استفاده از ابزارهای مختلف

 • نکات ایمنی کلی در استفاده از ابزار

 • نکات ایمنی چرخ دستی ابزار ، جعبه ابزار ، آچار

 • نکات ایمنی پیچ گوشتی ، ابزار عایق دار ، فولی کش

 • نکات ایمنی بکس ، لوله خم کن ، ابزارهای ضربه ای

 • نکات ایمنی گشتاور ، برش ، چکش ، سیم چین

 • سایر نکات ایمنی مهم

جدول تست گشتاور

 • نتایج تست انواع گشتاور

 • مقادیر آچارهای گشتاور

 • مقادیر راهنمایی سفت کردن

 • مقادیر متفاوت برای پیچ های مختلف

جدول مقادیر اصطکاک

 • مقادیر راهنما برای ضریب اصطکاک

 • انتخاب مقدار اصطکاک درست

 • مقادیر اصطکاک های مختلف

 • راهنما و مطالب مهم

جدول تبدیل استحکام کشش و سختی ویکرز ، برینل ، راکول

 • استحکام کششی

 • سختی راکول

 • سختی برینل

 • سختی ویکرز

جدول تبدیل های گشتاور

 • تبدیل واحد های مختلف گشتاور

 • ضریب تبدیل های گشتاور

 • تبدیل گشتاور

اندازه های آچار گشتاور

 • تلورانس اندازه آچار برای پیچ ها

 • تلورانس اندازه آچار برای بکس

 • جدول های تبدیل

 • استاندارد بین المللی

اندازه رزوه

 • اندازه قطر رزوه

 • اندازه سر رزوه

 • جدول مقادیر