در سال ۱۹۷۲ پیتر نیف تصمیم بر ایجاد یک نمایندگی فروش محصولات گشتاور و ترکمتر گرفت در سال ۱۹۷۵ ترکمترهای هیدرولیک نیز به این مجموعه اضافه شد در سال ۱۹۸۴ این شرکت با برند لوسومات losomat ثبت شد و کم کم فعالیت خود را گسترش داد و ترکمترهای پنوماتیک و مکانیکی نیز همراه ترکمترهای هیدرولیک این شرکت اعتبار خوبی کسب کرد تا در سال ۲۰۰۸ این برند عضو مجموعه بزرگ GEDORE  شد و همین اتفاق نقطه ی عطفی در صنعت تولید ترکمترها شد .