بازرگانی ابزار ابراهیمی

ایران تهران خیابان امام خمینی پاساژ نوایی پلاک ۲۳

شماره تلفن : ۶۶۷۲۱۷۱۳ ۶۶۷۲۱۷۱۱ ۲۱ ۹۸+

شماره فکس : ۶۶۷۲۱۵۰۸ ۲۱ ۹۸+

پست الکترونیک : info@ett.gedoregroup.ir

.Ebrahimi Trading Tools Co

No. 23 , Navaee Building , Imam Khomeini St. , Tehran , Iran

Tel : +98-21-66721711 , 66721713

Fax : +98-21-66721508

E-Mail : Info@ett.gedoregroup.ir